Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení
Kód
GA102/96/1433
Předmět výzkumu
Spolehlivost elektrických rozvodných zařízení jako základní předpoklad funkce elektroenergetické soustavy je chápána jako schopnost zajistit nepřetržitou a kvalitní dodávku elektrické energie ke spotřebitelům. Na spolehlivost energetické soustavy se podí lí řada subsystémů a prvků elektrických rozvodných zařízení, jejichž spolehlivost podmiňuje funkční schopnost celé soustavy. Základním úkolem předkládaného výzkumu je posouzení optimalizačních metod souvisejících s mírou spolehlivosti elektrických rozvod ných zařízení. Do výsledného posouzení optimalizačních metod budou zahrnuty příčiny a důsledky působení elektrického zařízení na ekologii prostředí. Jedním z konkrétních aspektů jsou důsledky elektrického vytápění.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1998
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam