Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum metod hodnocení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení vysokého napětí
Kód
GA102/99/1158
Předmět výzkumu
Projekt navrhuje ve své první části analýzu spolehlivosti obecného systému. Modelování spolehlivostního chování systémů zahrne zejména strukturní spolehlivostní analýzu, která znamená následující dvě činnosti: Obecný postup kvalitativní analýzy složitého systému a stanovení pravděpodobnosti, že daný systém nesplní vyšetřovanou funkci. Dále se výzkum zabývá metodami výpočtu spolehlivosti energetických systémů vn, jejich srovnáním a spolehlivostními modely pro jednotlivé typy sítí vn. Předmětem řešení je také rozbor kriteriálních funkcí pro vyhodnocení optimální varianty nasazení spolehlivých prvků v řízení distribučních sítí vn a rovněž metodická analýza vlivu elektrických ochran na spolehlivost rozvoden vn.
Rok zahájení
1999
Rok ukončení
2001
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam