Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kvalitativní a numerická analýza nelineárních diferenciálních rovnic
Kód
GA201/03/0671
Předmět výzkumu
Tento projekt se zabývá zkoumáním kvalitativních vlastností (existence a násobnost řešení, stabilita řešení, bifurkační jevy) nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic. Speciální pozornost bude věnována kvazilineárním okrajovým úlohámd ruhého a čtvrtého řádu, nelineárním rovnicím s degenerovanými a singulárními koeficienty a rovnicím se skákající nelinearitou. Budou studovány některé konkrétní matematické modely (např. visuté mosty, nenewtonovské tekutiny, nelineární systémy reakcedifú ze, rovnice desky atd.), ale i některé ryze teoretické otázky (úplnost systému vlastních funkcí p-laplaciánu, Fredholmova alternativa pro nelineární operátory, atd.). Budou provedeny rozsáhlé numerické výpočty výše uvedených modelů a numerickéilustrace t eoretických otázek. Výsledky budou publikovány v mezinárodních matematických časopisech, grafický výstup numerických výpočtů bude k dispozici na internetové stránce výzkumného týmu.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam