Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj a realizace moderních metod řízení střídavých pohonů s vysokými dynamickými požadavky
Kód
GA102/95/1074
Předmět výzkumu
V současnosti jsou předmětem zájmu mnoha předních zahraničních výzkumných pracovišť různé varianty vektorového řízení, které se především liší ve způsobu vyhodnocení tzv. orientujících veličin, adaptace parametrů regulované soustavy statorových proudů a způsobu vyhodnocení rychlosti otáčení rotoru různých typů střídavých motorů. Podstatou navrhovaného projektu je vývoj a realizace řídicího mikropočítačového systému na bázi perspektivního jednočipového mikropočítače INTEL 87C196MC, vyvinutého firmou INTE pro řízení střídavých motorů a aplikačního software pro moderní metody řízení střídavých pohonů, mezi které patří vektorové řízení s adaptací parametrů regulované soustavy a metoda přímého řízení momentu motoru. K technické realizaci těchto perspektivních metod je však nutný dostatečně výkonný mikropočítačový řídicí systém. Tyto metody umožňují realizovat střídavé regulační pohony s vysokými dynamickými požadavky, jejichž nasazení v průmyslu představuje jednu z cest zvýšení produktivity technologických procesů.
Rok zahájení
1995
Rok ukončení
1996
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam