Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Topologické a variační metody řešení nelineárních okrajových úloh
Kód
GA201/97/0395
Předmět výzkumu
Projekt je součástí širší problematiky řešené na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Technické zázemí poskytne nedávno otevřené superpočítačové centrum na ZČU v Plzni. Cílem je kvalitativní studium spojitých matema tických modelů, formulovaných jako okrajové úlohy pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Budou rozvíjeny nové variační metody založené na myšlence prof. S.I.Pochožajeva a aplikovány na nelineární úlohy obsahující nelinearitu typu p-Laplacián. Na teorii stupně zobrazení je založen topologický přístup k otázkám existence a stability řešení dynamických systémů s jedním a více stupni vlonosti. Studium váhových prostorů a Hardyovy nerovnosti je základem vyšetřování nelineárních okrajových úloh pro d egenerované a singulární rovnice a spektrální analýzy degenerovaných a singulárních diferenciálních operátorů. Výsledky budou publikovány v mezinárodních časopisech.
Rok zahájení
1997
Rok ukončení
1999
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam