Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů
Kód
GA201/97/0421
Předmět výzkumu
Problémy kvadratického programování vznikají přirozeně při řešení mnoha praktických problémů. Cílem předloženého výzkumného programu je získat výsledky, které by přispěly k pochopení vztahu mezi přesností řešení pomocných problémů a efektivnosti algoritm u pro řešení úloh kvadratického programování algoritmy Poljakova typu s projekcemi a algoritmy založenými na použití 'vylepšených' (augmented) Lagrangiánů, navrhnout nové strategie řízení přesnosti, teoreticky je prostudovat a provést numerické experimen ty. Předložený výzkumný program se zabývá algoritmy pro řešení úloh kvadratického programování s jednoduchými nerovnostmi, s jednoduchými nerovnostmi a rovnostmi a s obecnými nerovnostmi.
Rok zahájení
1997
Rok ukončení
1999
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam