Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Formální a softwarové prostředky pro studium jazyků
Kód
GA201/99/0236
Předmět výzkumu
Tématickým záměrem projektu je: a) Teoreticky rozvíjet teorii automatů (zejména automatů s operací restart), teorii formálních jazyků (zejména jazyků zadávaných méně obvyklým způsobem, např. kontextuálními gramatikami) a teorii sítí (především neuronových) se záměrem uplatnění získaných poznatků v počítačové lingvistice a při dalších (praktických úlohách) rozpoznávání jazyků a obrázků. b) Vytvářet softwarová vývojová prostředí, založená na výše zmísněných teoretických modelech. Pomocí vytvořených prostředí vyvíjet a testovat produkty lingvistického inženýrství, či produkty pro rozpoznávání rovinných objektů. Na plánovaný projekt lze hledět jako na formální rámec, podporující vědeckou spolupráci učitelů, doktorandů a studentů ve třech seminářích, které se personálně i věcně prolínají.
Rok zahájení
1999
Rok ukončení
2001
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam