Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Moderní metody syntézy číslicových systémů
Kód
GA102/04/0737
Předmět výzkumu
Cílem navrhovatelů projektu je návrh, implementace a ověření metodik návrhu číslicových obvodů založených na postupech, které je možné považovat za nové, nestandardní a doposud nevyužívané v návrhových systémech. Pozornost bude zaměřena především navyuži tí a kombinaci biologií inspirovaných technik a formálních postupů. Cíle projektu jsou stanoveny takto: 1. Identifikovat vhodné biologií inspirované techniky pro syntézu číslicových systémů. 2. Vytvořit biologií inspirované metodiky využitelné přitěchto činnostech souvisejících s návrhem číslicových obvodů: návrh a syntéza obvodu, analýza testovatelnosti a návrh snadno testovatelných obvodů, zajištění adaptability obvodu během jeho činnosti, zajištění odolnosti proti poruchám během činnostiobvodu. 3. De finovat principy využití formálních postupů při syntéze číslicových systémů, zaměřit se především na systémy na bázi IP jader (IP core). 4. Vytvořit formální postupy využitelné při těchto činnostech
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam