Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu
Kód
GA102/01/1531
Předmět výzkumu
Narůstající složitost číslicových obvodů klade stale vyšší nároky na jejich testování. Uplatnění diagnostických principů se stalo nedílnou součástí syntézy číslicových obvodů. Současně s probíhající syntézou obvodu jsou tedy zvažovány možnosti jeho testování - např. pomocí metody úplný scan, částečný scan nebo autonomního testování (BIST). Posuzují se různé aspekty návrhu obvodu - z hlediska diagnostiky je důležitou vlastností řiditelnost/pozorovatelnost vstupů/výstupů prvků navrhovaného obvodu. Doposud publikované diagnostické metodiky uplatňované při syntéze obvodu jsou založeny na heuristických postupech, při nichž je analyzována struktura obvodu. Tyto heuristické postupy jsou různé pro různé typy obvodu. Cílem tohoto projektu je vytvoření formálního aparátu použitelného pro reprezentaci diagnostických vlastností jednotlivých prvků a obvodu jako celku a založeného na pojmech teorie množin, teorie grafů a matematické logiky.
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam