Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum vlastností střídavých pohonů napájených z měničů s měkkým spínáním
Kód
GA102/02/1044
Předmět výzkumu
Měniče pracující s tzv. měkkým spínáním zaznamenávají rostoucí popularitu díky svým charakteristickým výhodám, zejména sníženým ztrátám. Měniče kmitočtu s měkkým spínáním dosud představují jednu z nejsložitějších aplikací měkkého spínání. Tyto měniče z principu přinášejí výrazné zvýšení účinnosti, v technice elektrických střídavých pohonů výrazně potlačují problémy elektromagnetické kompatibility vznikající na základě vysoké rychlosti spínání moderních polovodičových spínacích prvků ve standardních tvrdě spínaných měničích napěťového typu. Nevýhodou měničů s měkkým spínáním je vyšší obvodová složitost výkonového schématu, tím větší počet polovodičových spínačů i kvalitních pasivních prvků a tedy i vyšší cena. Pro zodpovědné posouzení problematiky praktického použití měničů s měkkým spínáním ať už rezonančních nebo kvazirezonančních, je nutné pro vest výzkum vlastností celé soustavy - měkce spínaný měnič - motor a provést porovnání se standardně používanými můstkovými napěťovými střídači.
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam