Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Principy logické analýzy jazykových výrazů a intenzionální logika
Kód
GA401/03/1403
Předmět výzkumu
V rámci projekty budou řešeny žhavé problémy současné sémantiky, které se odvíjejí od fundamentálního problému, jak adekvátně explikovat význam jazykových výrazů. Kritické porovnání jednotlivých přístupů a koncepcí, zejména Montagueho systému a Tichého transparentní intensionální logiky (TIL) by mělo vyústit ve zdůvodnění oprávněnosti a síly TIL koncepce. Význam budeme explikovat jako strukturovanou entitu - logickou konstrukci, která zachycuje "logickou formu" daného výrazu. Jednotlivé sémantické pojmy, jako smysl, význam, denotát, reference budou přesně eplikovány na základě TIL. Budeme se rovněž zabývat takovými otázkami jako "O čem vlastně mluvíme?", "Existuje jediná správná, adekvátní analýza (nehomonymního) výrazu?", "Jakým způsobem ovlivní volba konceptuálního systému hloubku analýzy?", a pod.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam