Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba a analýza databází poruch a plánovaných výpadků pro vyhodnocení spolehlivosti zařízení v elektroenergetice
Kód
GP102/02/P016
Předmět výzkumu
Tvorba a analýza databází poruch a plánovaných výpadků pro vyhodnocení spolehlivosti zařízení v elektroenergetice. Předpokládaný výzkum se bude zabývat určením spolehlivosti prvků elektroenergetických systémů. Cílem je vytvoření databáze poruch a plánovaných výpadků prvků a zařízení vysokého a velmi vysokého napětí a hlavně vytvoření algoritmů pro její zpracování. Musí se určit potřebné vstupy (o prvku, o výpadku) podle toho, jaké výstupy (spolehlivostní parametry) požaduje vybraná metodika výpočtu spolehlivosti celého systému. Metody jsou popsány v nosném projektu, jedná se tedy o jeho rozšíření. Je potřeba určit operační systém, software pro zpracování, způsob zálohy dat, strukturu datových formulářů a tabulek. Největším problémem bude naplnění databáze, protože v elektroenergetice na hladině napětí vn a vvn je málo událostí. Získání statisticky významného souboru je dlouhodobou záležitostí. Proto cílem této vědecké práce bude vytvoření algoritmů pro zpracování dat.
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam