Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu
Kód
GA201/01/1192
Předmět výzkumu
Cílem projektuje výzkum schopností rekurentních neuronových sítí provádět faktorizaci Booleova typu. Tento výzkum je motivován jednak hypotézou o ukládání informací u biologických jedinců, jednak prvotními experimenty s modely NS, které tuto možnost naznačily. Biologická hypotéza předpokládá, že faktorizace Booleova typu je hlavní funkcí interakce hippokampu s neokortexem v mozku. Marr vyslovil hypotézu, že tato funkce je vykonávána v poli CA3 hippocampu, které funguje jako přirozený neurosíťový autoasociátor. Když si uvědomíme, že mozek každodenně demonstruje mnohem větší schopnost zpracovávat informace ve srovnání s umělými systémy, můžeme tedy předpokládat, že neurosíťový přístup k řešení Booleovské B faktorizaci by měl překonat metody tradiční, zejména pak v případě, kdy složitost úlohy je srovnatelná s úkoly, před které je postaven mozek. Pro vytvoření klasifikátoru Booleovských řídce kódovaných faktorů chceme navrhnout autoasociátor založený na neuronové síti Hopfieldova typu.
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam