Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Realizace expertního systému pro osvětlování prostorů s vyšší zrakovou náročností
Kód
GA102/03/1162
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je zpracování expertního systému, pomocí kterého bude možno realizovat vysoce kvalifikovaným způsobem osvětlovací soustavy v prostorách náročných na duševní práci i fyzickou zátěž jako jsou učebny škol, kanceláře všeho druhu,zdravot nické prostory atd. Budou zde dopracována základní a podružná kritéria na podkladě realizovaných experimentů, které umožní zrealizovat vazbu mezi lidským faktorem a teoretickými kritérii. Patří sem především analýza jasových poměrů, které lidskýfaktor ov livňují a které je možno měřit technickými prostředky. Projekt bude významnou pomůckou pro projektanty, architekty, hygieniky, energetiky a ekonomy, pomůckou, pomocí které si budou moci navrhnout, popř. zkontrolovat osvětlovací soustavyz hlediska jejich technických a ekonomických parametrů i jejich vlivu na lidského činitele.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam