Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum nových metod řešení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení s ohledem na strategii managementu majetku
Kód
GA102/03/1539
Předmět výzkumu
Předkládaný výzkum se bude zabývat vztahem spolehlivosti a údržby. Hlavním cílem je stanovení optimální údržby s minimalizací nákladů a se zachováním potřebné spolehlivosti jednotlivých rozvodných systémů. V komplexním pojetí se jedná o optimálníplánován í managementu majetku. Vytvoření strategie zavádění moderních prvků do rozvodných sítí povede ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie především snížením doby manipulačních prostojů. Stanovení optimálních modelů údržby elektrickýchrozvodných z ařízení a jejich zavedení do praxe povede ke značným ekonomickým úsporám. Optimalizací konfigurace sítě použitím správných el. ochran a jejich optimálním nastavením lze snížit četnost a dobu trvání výpadku el. energie, tedy snížit množstvínedodané energie. Problematika chodu elektrických sítí z hlediska spolehlivosti bude obsahovat i otázku řízení distribučních sítí vysokého napětí, které jsou dnes stále ještě v tomto ohledu opomíjeny.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam