Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Logické základy sémantiky a reprezentace znalostí
Kód
GD401/03/H047
Předmět výzkumu
V projektu půjde o studium logických kalkulů pro nové pohledy na informace a znalosti a jejich logickou strukturu. To znamená, že půjde především o formálně-logické kalkuly překračující paradigma tzv klasických logik. Potřeba vyšší vyjadřovací síly propo rozumění a reprezentaci je zřejmá, i když je stále diskutabilní nakolik formální logika sama disponuje adekvátními prostředky. Zde tedy bude důraz kladen na systémy často označované jako neklasické (včetně logik vícehodnotových, modálních,epistemických, deontických a dalších), což ale nevystihuje plně celé spektrum aspektů, které se moderní filozofická logika snaží postihnout. Budou proto též porovnávány jednotlivé dosud v logice a filosofii zkoumané, někdy velmi rozmanité, přístupy kanalýze a reprezent aci znalostí, a jejich filozofické zázemí a kořeny.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Doktorské granty (GD)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam