Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza a řešení vícenásobných nelineárních problémů v mechanice tuhých těles metodou konečných prvků
Kód
GA101/05/0423
Předmět výzkumu
Cílem projektu je analýza, vývoj a aplikace moderních efektivních metod pro řešení velkých a vícenásobně silně nelineárních problémů v mechanice tuhých těles v rámci metody konečných prvků. Cíle chceme dosáhnout spoluprací dvou vzájemně se doplňujícíchtý mů. V prvním jsou odborníci na mechaniku kontinua a vývojáři konečnoprvkového systému PMD. Druhý tým se skládá z matematiků, kteří vyvíjejí unikátní metody, jež je možno aplikovat v metodě konečných prvků s velkým užitkem. Spolupráce se již osvědčilapři řešení jednoho projektu. Náš přístup vychází z metody FETI (Finite Element Tearing and Interconnecting), která byla původně vyvinuta k rozložení oblasti řešení na podoblasti a je obzvláště vhodná pro paralelní výpočty, přičemž interakce mezipodoblastmi j e uvažována pomocí sil působících mezi podoblastmi. Z toho je patrné, že metoda se dá přirozeně aplikovat na řešení kontaktních problémů.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam