Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj a aplikace kontaktních úloh a kontaktní tvarová optimalizace v inženýrských problémech
Kód
GA101/98/0535
Předmět výzkumu
Předložený projekt má tři cíle. Prvním je vývoj a aplikace efektivních algoritmů pro numerické řešení kontaktních úloh se třením. Tyto algoritmy budou založeny na duální variační formulaci a na využití nových efektivních algoritmů kvadratického programov ání. Druhým cílem je využití těchto algoritmů k numerickému řešení úloh kontaktní tvarové optimalizace s uvažovaným Coulombovským třením. Posledním cílem je implementace těchto algoritmů do programových systémů ANSYS (řešení kontaktních úloh) a ODESSY (t varová optimalizace), a to včetně jejich ověření na řešení praktických úloh. Systém ODESSY byl vytvořen na universitě v Aalborgu, s níž spolupracujeme v oblasti výzkumu řešení úloh tvarové optimalizace.
Rok zahájení
1998
Rok ukončení
2000
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam