Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a aplikace vestavěných diagnostických prostředků v integrovaných obvodech
Kód
GA102/98/1003
Předmět výzkumu
Projekt zahrnuje teoretické, experimentální a aplikační práce v oblasti diagnostiky číslicových systémů, s důrazem na vestavěné diagnostické prostředky. Cílem projektu je zejména: Výzkum algebraických struktur, vhodných pro použití ve vestavěných generát orech testů. Vypracování metodiky návrhu pseudotriviálních generátorů testovacích vzorků s redukovaným počtem testovacích kroků a implementace navržených metod do návrhového systému. Ověření získaných výsledků na standardních zkušebních úlohách pro diagn ostiku (ISCAS Benchmarks). Aplikování výsledků výzkumu na fyzickém integrovaném obvodě. Publikace výsledků výzkumu, umožnění průmyslových aplikací a hlubší zapojení pracoviště navrhovatele a spolunavrhovatelů do společného výzkumu evropských zemí v oblas ti návrhu a diagnostiky elektronických systémů zemí EC. Podpora spolupráce, výměny odborných poznatků a společná realizace výzkumu pracovišť v ČR, zabývajících se diagnostikou elektronických obvodů.
Rok zahájení
1998
Rok ukončení
2000
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam