Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Metody pro efektivní vyhledávání v rozsáhlých kolekcích slabě strukturovaných dat
Kód
201/06/P113
Předmět výzkumu
Značkovací jazyk XML (Extensible Markup Language) přinesl formalizovaný nástroj pro popis slabě strukturovaných dat. XML může sloužit jako prostředek pro výměnu dat, prezentaci dokumentů v prostředí Internetu apod. Z pohledu databázové technologie můžeme XML chápat jako jazyk pro modelování dat. Implementace systémů vhodných pro efektivní uložení a dotazování XML dokumentů (tzv. nativní XML databáze) vyžaduje vývoj nových technik. XML dokument může být modelován jako graf a XML dotazovací jazyky umožňují procházet tímto grafem zadáním výrazu cesty. Jelikož cesty je možné specifikovat regulárním výrazem, popř. mohou být použity další komplikovanější dotazy, je použití stávajících databázových přístupů pro vykonávání takových dotazů neefektivní. V současnosti bylo vyvinuto několik přístupů pro indexování XML dat. Většina přístupů se snaží efektivně vykonávat poměrně malou část zvoleného dotazovacího jazyka, navíc některé přístupy nelze použít pro indexování velkých objemů XML dat. Cílem navrhovaného projektu je pokračovat ve vývoji základu nativní XML databáze započaté v doktorském studiu navrhovatele.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam