Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inteligentní vyhledávání v dokumentografických informačních systémech
Kód
GA201/00/1031
Předmět výzkumu
Problematika inteligentního vyhledávání v rozsáhlých textech patří k nejzávažnějším problémům přístupu k informačním zdrojům umístěným jak na Internetu, tak v lokálních informačních centrech. Dosavadní nástroje založené hlavně na Boolském vyhledávání nejsou schopné dosáhnout vyhodnocení dotazu s vysokou přesností a současně vysokou úplností. Cílem výzkumu je přispět k rozvoji zpracování nejisté informace v dokumentografických informačních systémech (DIS) se zaměřením na algebraicko-logický přístup. Teoretickým cílem výzkumu je rozpracování Dempster Shaferovy teorie evidence, tedy práce s intervalovými vahami, pro vyhodnocení dotazu v DIS. Pro vyhodnocení váženého dotazu je nezbytné provést valuaci dokumentů. Tato valuace bude prováděna s využitím metody hlavních komponent, která bude realizována pomocí přístupu založeném na paradigmatu neuronových sítí. Praktickým cílem bude realizace DIS, který bude sloužit k testování dosažených teoretických výsledků.
Rok zahájení
2000
Rok ukončení
2002
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam