Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kvalita elektrické energie v distribuční síti v liberalizovaném tržním prostředí
Kód
GA102/03/1551
Předmět výzkumu
Základní ideou nového uspořádání elektroenergetiky v České republice je liberalizace trhu s elektrickou energií. Základní pravidla této liberalizace jsou stanovena zákonem čís. 458/2000 Sb., který stanovuje právní rámec i časový harmonogram liberalizace. Rozvoj nových technologií a nových technických prostředků se projevil i nárůstem nových spotřebičů, zejména u odběratelů v distribučních sítích, které velmi nepříznivě působí na kvalitu dodávané elektrické energie a komplikují tím distributorůmelektrické energie podmínky pro zajištění kvalitní dodávky elektrické energie ostatním zákazníkům.Je ale nutno zdůraznit, že zákazník požaduje a stále více bude požadovat dodávku elektrické energie v co nejlepší kvalitě. Ale kvalitativní technicképarametry elektri cké energie bude v největší míře ovlivňovat distributor a v menší míře pak sám zákazník. Z tohoto pohledu nabývá na důležitosti sledování parametrů kvality dodávané elektrické energie z hlediska poklesů a přerušení napětí.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam