Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum bezsensorových střídavých elektrických pohonů se synchronním motorem s permanentními magnety
Kód
GP102/04/P090
Předmět výzkumu
Elektrické pohony jsou základními prvky elektromechanické přeměny elektrické energie, které svou vlastní účinností rozhodující měrou ovlivňují efektivnost přeměny elektrické energie v mechanickou. V současné době se ve vyspělých zemích prosazují střídavé regulační pohony, které představují perspektivní směr ve vývoji elektrických regulačních pohonů v souvislosti se značnými úsporami elektrické energie a snížením nákladů na údržbu. Střídavé regulační pohony však vyžadují dosti náročné řízení, které lzerea lizovat pouze s využitím moderní mikropočítačové techniky a s aplikací moderních signálových procesorů. Vysoká výpočetní rychlost moderních signálových procesorů umožňuje výzkum a realizaci nových metod řízení střídavých elektrických pohonů. Vědeckýmicíl i projektu jsou: výzkum moderních metod řízení střídavého elektrického pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety bez snímače otáček napájeného z měniče frekvence s pulsním usměrňovačem.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam