Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace
Kód
GA201/05/0079
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na vývoj nových metod konceptuální analýzy dat. Záměrem je především vyvinout metody pro analýzu neurčitých a rozsáhlých dat a tím významně přispět k rozšíření současné podoby konceptuální analýzy dat. Konceptuální analýza dat spočíváv objevení přirozených pojmů, které jsou ukryté v datech. Data mají formu tabulky popisující vztah mezi množinou objektů a množinou atributů. Nalezené pojmy tvoří vzhledem k přirozenému uspořádání daném vztahem podpojem-nadpojem úplný svaz a tvoří tedyhie rarchickou strukturu shluků (pojmů) nacházejících se v datech. Projekt je zaměřen především na přístupy k analýze dat s fuzzy atributy, identifikaci významných pojmů, na studium dodatečné informace omezující (redukující) konceptuální svaz, na studiumstat istických metod redukce dat a odvozeného konceptuálního svazu, na studium významných částí konceptuálního svazu, na studium metod zjednodušení/faktorizace konceptuálního svazu a na studium souvislostí s příbuznými metodami.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam