Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sekvenční a paralelní syntaktická analýza, překlad a sémantika
Kód
GA201/02/0125
Předmět výzkumu
Algoritmy syntaktické analýzy a syntaxí řízeného překladu pro bezkontextové gramatiky patří k základním algoritmům teorie formálních jazyků. Poslední dobou jsme objevili zrychlení algoritmu sekvenční nedeterministické LR (GLR) analýzy pro případ bezkontextových gramatik bez pravé rekurze. Toto zrychlení jsme zkombinovali s jiným zlepšením, které bylo prezentováno zahraničními kolegy z Kanady na konferenci CC '99. První implementace výsledného GLR analyzátoru vykazují podstatné zrychlení analýzy ve srovnání se standardním (Tomitovým) GLR analyzátorem. Článek popisující tento výsledek byl přijat a poslán k vytištění do časopisu Acta Informatica. Paralelní verze našeho GLR analyzátoru je optimální pro jistou třídu gramatik, obsahující např. gramatiku generující aritmetické výrazy. Dále se domníváme, že je účelné uvažovat z podobného pohledu i o sekvenční a paralelní LL analýze a o vzájemných vztazích mezi LL a LR analýzou.
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam