Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Transparentní intensionální logika (systematický výklad)
Kód
GA401/04/2073
Předmět výzkumu
Problém adekvátní logické analýzy významu výrazů přirozeného jazyka nabývá v posledních letech stále většího významu, a to nejen v oblasti filosofické logiky a teoretické a komputační lingvistiky, ale rovněž v prakticky orientovaných disciplínách informatiky a umělé inteligence. Transparentní intensionální logika (TIL), jejímž autorem byl Pavel Tichý, je velice expresivní logický systém, přinejmenším srovnatelný se systémy založenými na Montagueho gramatice. TIL však navíc nabízí adekvátní řešení problému tzv. hyper-intensionálních kontextů, a to na základě klíčového pojmu logické konstrukce. Tento rys TILu je extrémně důležitý pro representaci a akvizici znalostí, neboť naše znalosti, hypotézy a inference jsou primárně spojeny s logickými konstrukcemi. V současné době jsou k dispozici pouze dvě monografie o TILu, které jsou však věnovány specifickým problémům. Tichého monografie kriticky hodnotí základní Fregeho sémantické ideje a předkládá jejich korektní rozvinutí na základě TILu. Maternova kniha pak čtenáře seznamuje s novou netradiční teorií pojmu. Další práce o TILu jsou rozesety v nesčetných článcích, příčemž je možno říci, že nejnovější výsledky, ať už sémanticko-teoretické, či případné praktické aplikace, nebyly dosud publikovány. Cílem projektu je proto vypracovat ucelenou monografii o TILu. Kniha bude zpracována ve formě systematického výkladu, počínaje filosofickými základy až po praktické aplikace. Výklad bude doprovázen řešenými příklady a cvičeními tak, aby kniha mohla sloužit rovněž jako doplňková literatura pro vysokoškolské kurzy.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam