Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj technických prostředků pro monitoring a analýzu energetického rušení na bázi virtuální instrumentace
Kód
GA102/99/0665
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkum efektivních algoritmů užívaných v oblasti monitoringu a analýzy rušivých vlivů v souladu s evropskými normami, s důrazem na jejich realizovatelnost v podmínkách ČR. Projekt zahrnuje analýzu a kvantifikaci chyb používaných algoritmů, návrhy metodik jejich implementace do virtuálních měřicích přístrojů, provedení analýzy jejich časové náročnosti. Dále pak výzkum vlivu parametrů jednotlivých článků měřícího řetězce na celkovou dynamiku a chybu měření spojené s návrhem algoritmů pro ověřování a vývoj testovací aparatury. Projekt navazuje na dosavadní úspěšně řešené projekty na katedře elektrických měření, zejména na projekt 'Vývoj a implementace softwarového vybavení virtuálního analyzátoru sítí BK 500' a projekt MŠMT ČR 'VXI měřicí systém', kde budou využívána jak zkušenosti tak HW vybavení.
Rok zahájení
1999
Rok ukončení
2001
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam