Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové struktury a řídicí algoritmy mobilních hybridních systémů
Kód
GA102/08/0775
Předmět výzkumu
Systém hybridního pohonu vozidla je založen na komplexním řízení toku energie mezi dvěma nebo více jeho současně pracujícími podsystémy. Kombinuje elektrický pohon vozidla se spalovacím motorem, plynovou turbínou nebo palivovými články s prvky pro akumulaci energie. Účinnost je závislá na konfiguraci soustavy pohonu a zejména na algoritmech jejího řízení. Řízení pohonu hybridního vozidla představuje složitou mnohoparametrovou regulovanou soustavu zohledňující požadavky jízdních vlastností vozidla a okamžitých nebo dlouhodobých možností zdrojových systémů vozidla. Uvedené úlohy optimálního řízení toků energie ve vozidle a jejich přeměny tvoří klíčový problém dosažení maxima užitných vlastností. Podstatou projektu je základní výzkum nových koncepcí a metod řízení pohonných soustav hybridních vozidel. Sleduje linii výzkumu nových koncepcí pohonných agregátů, moderních struktur a algoritmů řízení, vysoce účinných výkonových polovodičových měničů a výzkum dalších mechatronických členů pohonu hybridního vozidla. Projekt završuje experimentální ověření navržených řešení.
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam