Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Formální a softwarové prostředky pro separaci korektních a nekorektních struktur
Kód
GA201/96/0195
Předmět výzkumu
Cílem projektu je návrh a analýza formálních a softwarových prostředků sloužících: a) Vývoji a klasifikaci systémů odhalujících syntaktické nekorektnosti v předkládaných textech. b) Pro komparativní studium metod rozpoznávání a synataktické analýzy jazy ků a jejich složitosti. c) Pro formulaci metod pro zotavení z chyb během robusní syntaktické analýzy programovacích i přirozených jazyků. d) Jako modely mechanismů pro rozpoznávání obrazů (dvourozměrné seznamy). e) vývoji rozšiřitelných analyzátorů a r ozšiřitelných softwarových systémů. Výsledky budou použity v počítačové lingvistice, fulltextových databázích a při technikách realizace velkých softwarových produktů.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1998
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam