Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studie metodiky měření vlastností horninového masivu v návaznosti na efektivní provoz tepelných čerpadel
Kód
1221420234
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvořit studii zabývající se metodikou měření a vyhodnocování vlastností horninového masivu v místě plánované instalace polygonu hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla. Svým zaměřením spadá do velmi aktuální problematiky obnovitelných zdrojů energie. Studie bude vypracována na základě teoretických a praktických zkušeností odborníků z VŠB-TU Ostrava, kteří se uvedené problematice věnují již mnoho let. Znalosti v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie zúročují především ve vědecké, výzkumné a pedagogické sféře.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
EB - OP PIK
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam