Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji
Kód
GA102/09/1842
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt se zabývá problematikou spolehlivosti elektrických distribučních sítí s ohledem na provoz netradičních zdrojů. Netradiční zdroje elektrické energie a jejich připojení do soustavy je v současné době velmi aktuální problém elektroenergetiky. Připojení těchto zdrojů ovlivní nejen spolehlivost sítí, ale i další parametry distribuční soustavy (napětí, zkratový výkon). Distribuční sítě s připojenými netradičními zdroji, musí být také optimalizovány s ohledem na minimální hodnotu činných ztrát. Optimalizace distribučních sítí bude řešena pomocí podpůrných software. Po zobecnění optimalizačních výpočtů budou formulovány konkrétní podmínky, za nichž je možno netradiční zdroje provozovat tak, aby nedošlo k nežádoucím nebo dokonce poruchovým jevům v sítích (black out).
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam