Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Wavelet - analýza a interpretace geofyzikálních dat
Kód
GA205/98/1233
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt se zabývá především analýzou použití moderního matematického aparátu a studiem lokálních charakteristik waveletů neperiodických signálů. Projekt navazuje na celosvětový trend aplikace výsledků matematické teorie waveletů pro řešení pra ktických interpretačních úloh. V projektu budou řešeny jak modelové úlohy geofyziky, tak budou zpracována i reálná data. Budou navrženy nové teoretické postupy řešení těchto úloh a jejich implementace s ohledem na efektivitu při počítačovém zpracování. B ude analyzována použitelnost waveletů při interpretaci digitálně registrovaných geofyzikálních dat získaných geofyzikálním měřením pracovníky ÚG, resp. při řešení inverzních úloh.
Rok zahájení
1998
Rok ukončení
2000
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam