Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sémantizace pragmatiky
Kód
GAČR 401/07/0451
Předmět výzkumu
Sémantika studuje významy jakožto abstraktní entity, kdežto pragmatika se zajímá o způsob, jakým uživatel daného jazyka užívá jeho výrazy. Jedním z argumentů ve prospěch Quinovy pragmatické koncepce je tvrzení, že význam výrazu je univerzálně závislý na kontextu. Hodláme kriticky zkoumat závislost významu na jazykovém, tj. interním, nebo mimojazykovém, externím kontextu. Za tím účelem rozvineme procedurální teorii významu založenou na transparentní intensionální logice, odlišíme význam, denotát a referenci a pokusíme se ukázat, že vlastní význam je nezávislý na jakémkoli druhu kontextu.Budeme analyzovat některé typické problémy (jako jsou hyperintensionální kontexty vět vyjadřujících postoje, anafora, indexické výrazy, neurčité deskripce), o kterých se běžně předpokládá, že jsou řešitelné pouze s přibráním pragmatiky. Naším cílem je řešit tyto problémy prostředky čistě logické sémantiky se zachováním principy kompozicionality a anti-kontextualismu. Téma projektu patří k tématům, kterými se světová sémantická literatura zabývá nejčastěji. Jeho analýza je zajímavá pro sémantiky, filozofy, logiky, lingvisty (včetně těch, kteří se zabývají počítačovou lingvistikou) a také informatiky.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam