Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj ohříváku parovzduchové směsi pro Flexibilní energetický systém
Kód
TA04021687
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti výměníků tepla s vysokou teplotou ohřívaného média (cca 850°C), kterým je parovzduchová směs, dále na způsob vytvoření této parovzduchové směsi a na řízení její teploty po délce výměníku z hlediska nepřekročení maximální přípustné teploty v příslušné části výměníku – tedy ohříváku parovzduchové směsi. Tento výzkum a vývoj navazuje na ukončený výzkum, který proběhl v rámci grantového projektu FR-TI1/073, jehož hlavním příjemcem byla společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., a který byl úspěšně ukončen v roce 2012. Cílem řešení tohoto projektu je zajistit vývoj ohříváku parovzduchové směsi, jakožto jedné ze základních komponent vyvíjeného cyklu, a připravit podklady pro dodávku teplárenského zdroje na bázi flexibilního energetického systému. Vyvíjený ohřívák parovzduchové směsi je tedy spojovacím článkem mezi spalovací komorou pro spalování uhlí a plynovou turbínou, a jako zcela nové zařízení musí zajistit nejen ohřev směsi na pracovní teplotu cca 850°C, ale musí zajistit i přípravu takové směsi. Uskutečněný vývoj takového ohříváku parovzduchové směsi umožní společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. zpracovat potřebnou Feasibilty Study teplárenského zdroje, což je předpoklad pro jeho komerční nasazení.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam