Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Chytrý přidržovací kolík pro lisy plošného tváření plechů 4.0
Kód
TF04000049
Předmět výzkumu
Těsná výměna dat mezi produktem, který má být produkován a procesem výroby v rámci konceptu Industry 4.0 slibuje významné vylepšení průmyslových procesů. Zejména pro monitorování a optimalizaci výrobních procesů a kvality výrobků má zásadní význam další rozvoj technologie pro měření kvality doprovázející výrobu a její rozsáhlé výměny dat s možnými kontrolami výrobních procesů. Navrhovaný projekt se zabývá měřením přidržovacích sil plechu v lisovacím procesu. Během ladění procesu plošného tváření plechů (lisování) musí být optimalizovány parametry technologie a parametry nástroje. Zvláštní význam má v tomto případě upínací síla mezi přidržovacím kolíkem a plechem, který je lisován. Pokud je upínací síla přidržovacího kolíku příliš nízká, při tvarování dochází k nechtěnému zvrásnění a smršťování výrobku. Je-li upínací síla příliš vysoká, je tok nořícího materiálu do tvarovací zóny příliš silně blokován, což má za následek praskliny na výrobku. Upínací síly jsou základní technické parametry, jejichž přesná znalost má vysokou hodnotu pro diagnostiku poruch a monitorování procesu lisování. Informace o skutečných upínacích silách nahradí dosud užívaný princip pokus-omyl pro nastavení upínacích sil, který pramení z neúplných poznatků o procesu. Právě zde začíná myšlenka projektu " Chytrý přidržovací kolík pro lisy plošného tváření plechů". Prostřednictvím chytrých přidržovacích kolíků s integrovanou elektronikou pro měření síly se síla v přidržovacích kolících detekuje přímo ve tvarovací matrici. Data z měření jsou přenášena bezdrátově do vyhodnocovací jednotky, kde je vypočten a vizuálně zobrazen „digitální otisk" skutečné distribuce síly v lisovnici. Tento „digitální otisk" slouží na jedné straně jako pomůcka pro přepracování nových nebo revidovaných lisovacích matric. Na základě přesné znalosti upínacích sil mezi lisovníkem a plechem mohou být sníženy časové a pracovní nároky cíleným přepracováním razníků o cca. 30-50%. Současně lze „digitální otisk" sil využít i během probíhající výroby pro monitorování stavu, zda dochází k trvalému dodržování skutečných sil v rámci povolených limitů procesu a nástroje. Tak může být v rané fázi odhaleno opotřebení a může být zabráněno poškození hlavního lisovacího nástroje. Pro koncového uživatele je použití chytrých přidržovacích kolíků velmi podobné použití standardního přidržovacího kolíku. Obsluha lisu jednoduše vloží chytrý přidržovací kolík namísto standardních přidržovacích kolíků do otvorů, které jsou umístěny ve stole lisu nebo v desce stolu.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
DELTA
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam