Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
OrthoSoft - Počítačové 3D plánování operací v ortopedii a onkologické ortopedii
Kód
TH04010188
Předmět výzkumu
Cílem projektu je: - Zjednodušit, zrychlit a zpřesnit plánování komplikovaných ortopedických operací s využitím standardních implantátů pro zajištění optimální funkčnosti a spolehlivosti náhrad kloubů. - Provést expertní návrh individuálního implantátu s výběrem standardizovaných komponent. - Umožnit plné 3D plánování operace pro přesné funkční plánování z CT či RTG snímků. - Zjednodušit a automatizovat identifikaci hlavních funkčních parametrů (rozměry, osy, anatomické body) plánovaných kloubů vhodným předzpracováním a automatickou analýzou vstupních dat. - Vytvořit 3D databázi implantátů a komponent ProSponu pro plánování operací. - Umožnit export dat z plánovacího software jako podklad pro výrobu individuálních náhrad prostřednictvím 3D tisku. Hlavní přínosy: - Budeme schopni při vývoji uplatnit technologie vyvinuté v rámci dosavadního výzkumu a ověřit jejich funkčnost ve skutečné aplikaci. Získané poznatky budou dále použity při výuce, jak samotných předmětů tak při zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací a také při vědecko-výzkumné činnosti formou publikací ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Díky poskytnuté podpoře také vzniknou nová pracovní místa pro vědecko-výzkumné pracovníky v Moravskoslezském kraji. - Komerční - získat na trhu náskok před konkurencí, zvýšit zisk a tržby; strategický význam i pro maximální využití nové technologie 3D tisku titanových implantátů, které hl. řešitel začíná využívat pro vývoj a výrobu implantátů - Medicínsko-společenský - plynoucí ze snížení zátěže pacientů, úsporám na straně plátce léčebné péče, minimalizovat rizika, čas a náklady na operaci, operatér bude připraven na případné komplikace = maximální přesnost, funkčnost a spolehlivost výsledné operace - Znalostní - zvýšení know-how získáním dalších poznatků z oboru a jejich další aplikace - Prestižní - výrazné zvýšení prestiže jak firmy, tak i výzkumných organizací podílející se na projektu a to nejen v ČR, ale i v rámci EU, ostatních trhů se zdravotnickými prostředky
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
EPSILON
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam