Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu úložných obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v prostorách hlubinného úložiště
Kód
TK02020050
Předmět výzkumu
Cílem projektu je výzkum a vývoj prototypu robotického transportního a fixačního monobloku UOS s VJP, s mechanismem výškového polohování monobloku, nosným skeletem monobloku a nástavby, subsystémem pohonů a bezpečnostních aretačních prvků, softwarem a hardwarem, navigačním, řídicím a senzorickým subsystémem a interface k implementaci komplexního monobloku na realizovaný prototyp robotického vozu tak, aby byly řídicí a navigační subsystémy kolejového vozu a monobloku synchronní a vznikl tak cílový produkt - komplexní transportní a fixační robotický kolejový vůz s automatizovaným a programovatelným systémem všech funkcí. Užitný vzor a prototyp monobloku budou realizovány do konce roku 2021, s následným využitím prototypu v halovém simulátoru SÚRAO a v podzemní laboratoři HÚ.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
THÉTA (2018-2025)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam