Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Robotické experimentálnı́ pracoviště pro přesné vyhodnocenı́kvality výrobků
Kód
FW01010103
Předmět výzkumu
Cílem výzkumu je průmyslový výzkum (PV) a experimentální vývoj (EV) systémů pro ověřování přesnosti a kvality výrobků a to zejména rozměrových a tvarových parametrů. Tyto systémy jsou žádané zejména v oblasti automobilového průmyslu, kde je kladem velký důraz na kvalitu výrobků, ale také v dalších oblastech průmyslu. Očekávaným výsledkem projektu je návrh univerzálního měřicího systému na bázi šestiosého robotického ramene vybaveného přesnými senzory různých typů, matematickým aparátem pro identifikaci geometrických parametrů výrobku a softwarovým aparátem pro vyhodnocení měření. Dalším důležitým výsledkem projektů budou algoritmy a metody pro vylepšení prostorové orientace koncového bodu efektoru šestiosého robotického ramene a pro kalibraci systému.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
TREND (2020-2027)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam