Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Strukturní a fyzikální aspekty inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn
Kód
21-05339S
Předmět výzkumu
Heuslerovy slitiny tvoří širokou a speciální třídu binárních, ternárních a kvaternárních materiálů řadících se mezi sloučeniny a slitiny, od nichž přebírají jejich výjimečné elektronové a fyzikální vlastnosti. Variabilita jejich vlastností vyplývá z chemického složení, strukturních defektů v atomovém měřítku a z topologického hlediska, které zahrnuje topologické kovy s Weylovým a Diracovým bodem v elektronové struktuře, rozmanité textury s nekolineárními spiny nebo gigantický anomální Hallův jev v antiferomagnetických Heuslerových slitinách. Náplní projektu je studium souvislostí mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi inverzních Heuslerových slitin Mn2FeZ, Z = Si, Al, Sn připravených konvenčními technologiemi obloukového a indukčního tavení a netradičním podtlakovým litím. Zaměříme se na změny v mikrostruktuře a magnetismu slitin způsobené odlišnou technologií přípravy, dobou a teplotou žíhání. Vybrané výsledky objemových a povrchových experimentálních metod v režimech pokojových, nízkých a vysokých teplot budou korelovány s teoretickými výpočty.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam