Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zařízení pro měření dotykových a krokových napětí
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024404
Předmět výzkumu
Projektový záměr se zabývá výzkumem a vývojem zařízení pro měření dotykových a krokových napětí na neživých částí zařízení pomocí vnuceného proudu odlišné frekvence od frekvence síťové. Zařízení se bude skládat z generátoru a selektivního voltmetru s příslušenstvím. Generátor proudu bude přenositelný jednou osobou a bude disponovat vysokou robustností a odolností vůči zpětným vlivům, selektivní voltmetr bude komfortní pro obsluhu svými funkcionalitami. Zařízení cílí na trh v rámci EU.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
EB - OP PIK
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam