Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Komunikační a řídící jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů
Kód
CZ.01.1.02/0.0/21_374/0026720
Předmět výzkumu
Projektový záměr je cílen na výzkum a výzkum a vývoj hardwarového řešení pro sběr, zpracování a vyhodnocení dat ze soustavy energetických plynových zdrojů (KGJ). Vytvořené řešení umožní obousměrnou (full-duplex) komunikaci s instalovanými zdroji, sjednocení typologie datových bodů získaných ze systémů různých výrobců. Výsledný systém komunikační platformy umožní výrazné zvýšení efektivity, možností ovládání a přehlednosti jednotlivých zdrojů pro nadřazené řídicí systémy.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam