Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj nového systému MEDIMONITOR pro inteligentní prognózování vývoje diagnóz
Kód
EG20_321/0024858
Předmět výzkumu
Projekt je koncipován jako výzkumný a vývojový projekt. Výzkumná část se zaměřuje na vyhledání, digitalizaci a zpracování dostupných dat jedné konkrétní diagnózy (adolescentní idiopatická skolióza). Záměrem je zpracovat co největší množství dat, aby bylo možné pomocí získaných dat a hodnot (data typu: pacientský záznam, diagnóza, terapie, vývoj diagnózy, monitoring průběhu léčby, ukončení léčby) vytvořit datový model, který stanoví co nejpřesněji atributy ideální (úspěšné) konzervativní léčby adolescentní idiopatické skoliózy. Nad tímto modelem se budou sledovat odchylky (negativní i pozitivní) a v databázi hledat jejich příčinné souvislosti, vývoj diagnózy, časové snímky, další podpůrné materiály (rentgenové snímky, pacientovo chování, vliv vnějších faktorů, vliv jiných souběžných diagnóz, závislosti na anamnéze…) apod. Pomocí strojového učení pak bude možné všechna další data (například i v budoucnosti získaná data – tedy pacientů, kteří ještě nebyli diagnostikování) porovnat s tímto modelem a pomocí umělé inteligence prognózovat vývoj této konkrétní diagnózy.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam