Tento dokument upřesňuje publikační a odbornou činnost pro doktorské práce uvedenou ve směrnici:

  • Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech, TUO_VP_07_005

Výstupy:

  • Článek v impaktovaném časopise s nenulovým IF - Jimp
  • Článek ve sborníku konference z databáze ISI Proceedings - D
  • Článek v recenzovaném časopise z databáze Scopus - Jneimp
  • Článek ve sborníku konference z databáze Scopus - Ds
  • Patent EU, USA, Japonsko nebo národní patent s platnou licenční smlouvou (>=200b RIV) - P
  • Užitný vzor - U
  • Průmyslový vzor, ostatní patenty - Pvzo, Post

U publikací Jimp, Jneimp a Ds se předkládá impact časopisu či konference: Impact Factor v případě Jimp, SNIP v případě Jneimp a Ds. Uvádí se impact v roce vydání článku, pokud v daném roce není impact ještě vypočítán, uvádí se nejnovější impact.

Student doktorského studia by měl prokázat výstupy z této množiny výstupů: Jimp, D, Jneimp, Ds, případně publikace ve světových vydavatelstvích, které nejsou zařazeny do ISI Proceedings a Scopus, ale jsou v daném oboru významné (např. ACM, IEEE, Springer-Verlag, Zentralblatt fur mathematik, Mathematical reviews). Dále musí prokázat že je jedním z hlavních autorů u části předkládaných výstupů a že výstupy jsou relevantní k tématu práce a oboru doktorského studia.

U výstupů Jimp a Jneimp může být doloženo přijetí článku, ne vytištění časopisu.

Odkazy:

Poslední změna: 5.10.2018