Skip to main content
Skip header

VŠB-TUO už posedmé uspořádala univerzitní festival Art & Science

VŠB-TUO už posedmé uspořádala univerzitní festival Art & Science
Kampus VŠB – Technické univerzity Ostrava i letos ožil univerzitním festivalem Art & Science.

Dopoledne patřilo především žákům a žákyním středních škol, odpoledne pak do kampusu i přes déšť zavítaly rodiny a blízcí našich studentů, zaměstnanců a absolventů.
Zábavný program pro malé i velké návštěvníky v podobě workshopů, komentovaných ukázek i soutěží z oblasti techniky, přírodních věd nebo ekonomie připravily všechny fakulty i dvě výzkumná centra. VŠB-TUO se v rámci festivalu představila veřejnosti v jiném světle: nejen jako místo pro vzdělávání, vědu a výzkum, ale také jako místo kreativního myšlení s přesahem do umění. Součástí programu byly umělecké worskhopy, výstavy nebo koncerty našich studentů, zaměstnanců i absolventů. Návštěvníkům zahráli DJ Kmin, DJ GI-A, DJ Daddy Adams, vystoupil Folklórní soubor Opavica nebo Orchestr VŠB-TUO.

Created: 8. 9. 2022
Category:  News
Entered by:  Satin Medová
Department: 450 - Department of Cybernetics and Biomedical Engineering
Back