Prospěchová stipendia za AR 2016/2017 - NMgr. studium, FEI

14.9.2017
Seznam studentů navazujícího magisterského studia, kterým bylo přiznáno prospěchové stipendium za AR 2016/2017.

Základní kurz KNX partner na VŠB – Technické univerzitě Ostrava

12.9.2017
miniatura
Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX partner v certifikovaném školicím středisku KNX.

Prospěchová stipendia za AR 2016/2017 - Bc. studium, FEI

14.9.2017
Seznam studentů bakalářského studia, kterým bylo přiznáno prospěchové stipendium za AR 2016/2017.

Imatrikulace posluchačů 1. ročníku Bc.

14.9.2017
Imatrikulace posluchačů 1. ročníku bakalářského prezenčního studia Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
26.9.2017 , 12.30 - 14.00
26.9.2017, 12:30-14:00, EA553
17.10.2017 , 12.30 - 14.00
17.10.2017, 12:30-14:00, EC3

© 2017 VŠB-TU Ostrava