Odborný asistent (VŠB-TUO)

21. 6. 2018
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení následujícího místa akademického pracovníka 1 místo...

PRODUCT SUPPORT ENGINEER (OSIsoft Czech Republic, s.r.o.)

18. 4. 2018
miniatura
You would become a member of our PI Specialist Team, where your primary goal would be to understand and resolve technical issues our customers are...

Základní kurz KNX partner na VŠB – Technické univerzitě Ostrava

28. 5. 2018
miniatura
Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX partner v certifikovaném školicím středisku KNX.

Vyhlášení stipendií pro AR 2017/2018

19. 2. 2018
Prospěchové stipendium až 40 tis. Kč
11. 6. 2018 - 15. 6. 2018
Studenti VŠB-TUO se mohou zúčastnit týdenního semináře spojeného s exkurzemi do energetických provozů.
23. 7. 2018 - 7. 9. 2018
Společnost ČEZ nabízí dvoutýdenní odbornou stáž "Letní Univerzita" jaderných elektráren.

© 2018 VŠB-TU Ostrava