Odborný asistent, asistent bez vědecké hodnosti (Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava)

22. 3. 2019
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení následujících míst akademických pracovníků na Katedře...

International Technology, Education and Development Conference - INTED2019

21. 3. 2019
miniatura
Petr Beremlijski a Petra Vondráková se ve dnech 11. - 13. 3. 2019 zúčastnili konference INTED, která se konala ve španělské Valencii.

PRODUCT SUPPORT ENGINEER (OSIsoft Czech Republic, s.r.o.)

18. 4. 2018
miniatura
You would become a member of our PI Specialist Team, where your primary goal would be to understand and resolve technical issues our customers are...

Odborný asistent, asistent bez vědecké hodnosti (Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava)

22. 3. 2019
Děkan FEI VŠB-TUO vypisuje výběrové řízení k obsazení následujících míst akademických pracovníků na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství

Work-stays of Post-docs from Abroad in the Czech Republic (VŠB - Technical University of Ostrava Faculty of Electrical Engineering and Computer Science)

14. 3. 2019
Dean of the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science,VŠB-Technical University of Ostrava is searching for suitable candidates for...

Odborný asistent - Projektování elektrických systémů a technologií (Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava)

22. 3. 2019
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení následujícího místa akademického pracovníka.

Základní kurz KNX partner na VŠB – Technické univerzitě Ostrava

11. 2. 2019
miniatura
Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX partner v certifikovaném školicím středisku KNX.
28. 3. 2019 , 12:30 - 14:00
28.3.2019, 12:30-14:00, EA553
26. 4. 2019 , 8:45 - 15:45
Jak učit a naučit – od Švýcarska po českou kotlinu
15. 5. 2019 - 17. 5. 2019
Katedra elektroenergetiky VŠB-TUO pořádá 15.-17.5.2019 mezinárodní konferenci Electric Power Engineering (EPE 2019).

© 2019 VŠB-TU Ostrava