Základní kurz KNX partner na VŠB – Technické univerzitě Ostrava

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX partner v certifikovaném školicím středisku KNX.

Nejbližší termín Základního kurzu pro získání certifikátu KNX partner: 

23.4.-27.4.2018

Místo konání: EB 312, nová budova FEI, VŠB – TU Ostrava.

Další termín týdenního kurzu je:

28.5.-1.6.2018.

Je možné rovněž absolvovat 12 hodinové kurzy v termínech:

25.4.-26.4.2018 a

30.5.-31.5.2018.

Kontaktní adresa
Ing. Jan Vaňuš Ph.D.
VŠB – TU Ostrava, FEI, kat 450
17. listopadu 15
Ostrava Poruba
708 33

Tel.: +420 59 732 5856
Email: jan.vanus@vsb.cz

www: http://knx-training.vsb.cz

Certifikované školicí centrum KNX je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center (http://www.knx.org/knx-en/community/training-centres/list/index.php). Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX. 

Školicí centrum organizuje týdenní základní kurzy KNX podle pravidel asociace KNX. Programování systémové elektroinstalace KNX je realizováno pomocí sw nástroje ETS5. Kurzy jsou ukončeny teoretickou a praktickou zkouškou s následným vydáním certifikátu Partner KNX (za podmínky složení obou částí zkoušky). Certifikát je platný v celé Evropě. Školicí centrum bylo vybudováno jako služba a podpora pro všechny projektanty, elektromontéry, učitele, studenty a další zájemce, kteří by rádi navrhovali, projektovali, programovali, montovali a oživovali inteligentní elektroinstalaci KNX.

Na kurz pro certifikaci KNX partner se lze předběžně přihlásit e-mailem: knx-training@vsb.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:

- formulář závazné přihlášky na kurz,
- údaje pro zaplacení registračního poplatku a
- formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování).

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava