Základní kurz KNX partner na VŠB – Technické univerzitě Ostrava

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX partner v certifikovaném školicím středisku KNX.

Nejbližší termíny Základního kurzu pro získání certifikátu KNX partner (12 hodinový):

17.1. - 18.1. 2019.

Kontaktní adresa
Ing. Jan Vaňuš Ph.D.
VŠB – TU Ostrava, FEI, kat 450
17. listopadu 15
708 33  Ostrava Poruba

Tel.: +420 59 732 5856
Email: jan.vanus@vsb.cz

Certifikované školicí centrum KNX je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center (http://www.knx.org/knx-en/community/training-centres/list/index.php). Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX. 

Školicí centrum organizuje týdenní základní kurzy KNX a 12 hodinové základní kurzy KNX podle pravidel asociace KNX. Programování systémové elektroinstalace KNX je realizováno pomocí sw nástroje ETS5. Kurzy jsou ukončeny teoretickou a praktickou zkouškou s následným vydáním certifikátu Partner KNX (za podmínky složení obou částí zkoušky). Certifikát je platný v celé Evropě. Školicí centrum bylo vybudováno jako služba a podpora pro všechny projektanty, elektromontéry, učitele, studenty a další zájemce, kteří by rádi navrhovali, projektovali, programovali, montovali a oživovali inteligentní elektroinstalaci KNX.

Na kurz pro certifikaci KNX partner se lze předběžně přihlásit e-mailem: jan.vanus@vsb.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:

- formulář závazné přihlášky na kurz,
- údaje pro zaplacení registračního poplatku a
- formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování). 


© 2018 VŠB-TU Ostrava