Vedoucí katedry fyziky (VŠB-TUO)

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa vedoucího Katedry fyziky

Více informací je uvedeno v příloze

Kontakt

lucie.bestová@vsb.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava