Skip to main content
Skip header
Title
Smlouva o poskytnutí služeb pro společnost T-Mobile Czech Republic, a.s.
Code
S1/20-440-01
Summary
Implementace způsobu zpracování lokalizační a provozních údajů ve společnosti T-Mobile CZ s využitím metodik dodavatele: 1. Certifikovaná metodika Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ, projekt Technologické agentury ČR, TD03000452 2. Certifikovaná metodika Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících projekt Technologické agentury ČR, TB0500MD011 3. Specifické metodiky v rámci Centra pro rozvoj dopravních systémů (RODOS), TAČR TE01020155, PB8 a PB9
Start year
2020
End year
2022
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Solver
Back