Skip to main content
Skip header

CESNET

Code Title Start year End year
743/2023 Studium mezních parametrů služeb na VHCN sítích v rámci měřícího polygonu CESNET 2023 2026
717/2023 Další rozvoj experimentální sítě LoRaWAN s využitím infrastruktury CESNET 2023 2024
730R1/2023 Nové aplikace využívající 5G kampusovou síť s podporou mmWave a infrastruktury CESNET 2023 2024
677/2021 Interoperabilita experimentální sítě LoRaWAN a technologie 5G s využitím infrastruktury CESNET 2021 2022
660/2020 Optimalizace pokrytí experimentální sítě LoRaWAN 2020 2021
650/2019 Hybridní metalicko-optické systémy s korigovaným provozem na vyšších vrstvách 2019 2022
636/2019 Aplikace a rozvoj experimentální IoT sítě na platformě LoRaWAN s využitím infrastruktury CESNET 2019 2021
Rozvoj experimentální IoT sítě CESNET na platformě LoRa-WAN 2018 2019
614R1/2017 Rozvoj fotonických služeb v sítích NGA s ohledem na nové trendy v oblasti vyhodnocování jejich kvalitativních parametrů 2017 2019
600/2017 Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT) 2017 2018
587/2016 Vývoj honeypotu pro VoIP služby s využitím v síti sdružení CESNET. 2016 2017
514/2914 Návrh embedded systému pro sběr dat a detekci bezpečnostních incidentů v počítačových sítích 2014 2015
519/2014 Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení Cesnet pro akademickou experimentální mobilní síť 2014 2015
490R1/2013 Hybridní optické sítě se zapojenými vláknově optickými zesilovači v trase 2013 2015

ERASMUS

Code Title Start year End year
101129321 New energy competence system and technology for WB energy stability system curriculum reform (NEST4WB) 2024 2026
2017-2982 Development and Implementation of Multimedia and Digital TVcurricula/ (DIMTV) 2017 2021
EAC-A04-2014 Implementation of the study program - Digital Broadcasting and Broadband Technologies 2015 2019

Grantová agentura ČR

Code Title Start year End year
102/09/0550 Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace 2009 2011
GA102/07/1399 Kvazijednomódová optická vlákna pro telekomunikace a distribuované vláknově optické senzory 2007 2009

Institucionální podpora

Code Title Start year End year
IP/2010/VA Analýza a výzkum užitných vlastností nanokompozitních materiálů pro multiaplikace - nanokompozity s vodivými polymery jako nové fotofunkční a elektrfunkční materiály 2010 2010

Ministerstvo obrany

Code Title Start year End year
22420320001 Medziregionálna mobilná televízia v systéme DVB-H 2009 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj

Code Title Start year End year
NFP304010Y497 Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie 2020 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Code Title Start year End year
Inovativní systém ochrany vedení kritické infrastruktury (ISOV) 2024 2025
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026696 Platforma pro řízení autonomních robotů v logistických aplikacích s využitím AI a sítě 5G 2021 2023
EG20_321/0024386 Inovace portfolia produktů podporujících opatření proti šíření epidemií 2021 2023
EG20_321/0024421 Generační obměna a nové funkčnosti parkovacích asistentů 2021 2023
EG20_321/0024545 Bezkontaktní testování mechatronických výrobků s využitím umělé inteligence 2021 2023
EG19_262/0020122 Vývoj externích modulů TAMAS II 2020 2021
EG16_084/0009815 Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb 2017 2020
FV20581 Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů 2017 2020
FV10396 SIDAS - Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti 2016 2019

Ministerstvo vnitra

Code Title Start year End year
VC20232024015 Rozšíření funkcionalit Open Source Komunikátoru včetně zabezpečení videokonferencí (OSK II) 2023 2024
VJ02010037 Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence 2022 2025
VJ01010008 Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře 2021 2025
VI20172020067 Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur 2017 2020
VI20172020079 Zabezpečená brána pro Internet věcí (SIoT) 2017 2020
VI20152020008 Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů 2015 2020
VG20102015053 Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur - GUARDSENSE 2010 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Code Title Start year End year
SP2024/061 Sítě a komunikační technologie pro chytrá města VII. 2024 2024
SP2024/081 Optovláknové senzorické systémy IV 2024 2024
SP2023/007 Sítě a komunikační technologie pro chytrá města VI. 2023 2023
SP2023/039 Optovláknové senzorické systémy III 2023 2023
HS4402201 Dopravní podnik Ostrava,P 2022 2025
HS4402205 NÚ pro kybernet.a inform. 2022 2023
HS4402202 Future Software Distribut 2022 2022
HS4402204 Future Software Distribut 2022 2022
SP2022/18 Optovláknové senzorické systémy II 2022 2022
SP2022/5 Sítě a komunikační technologie pro chytrá města V. 2022 2022
HS4402102 OVANET,Petříková 2021 2023
HS4402103 T-Mobile Czech Republic a 2021 2022
HS4402104 E.ON Telco, s.r.o.,Vozňák 2021 2021
HS4402108 CE-Traffic, a.s.,Vozňák,5 2021 2021
SP2021/25 Sítě a komunikační technologie pro chytrá města IV. 2021 2021
SP2021/45 Optovláknové senzorické systémy 2021 2021
HS4402001 T-Mobile Czech republic, 2020 2022
S1/20-440-01 Smlouva o poskytnutí služeb pro společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. 2020 2022
SP2020/38 Vláknově optické technologie pro průmyslové aplikace 2020 2020
SP2020/65 Sítě a komunikační technologie pro chytrá města III. 2020 2020
HS7851901 Národní úřad pro kybernet 2019 2021
HS4401901 KLASTR, Národní dřevařský 2019 2020
SP2019/41 Sítě a komunikační technologie pro chytrá města II 2019 2019
SP2019/80 Nové vláknově optické technologie pro komunikace a senzory 2019 2019
HS4401802 T-Mobile CR, Vozňák kl.59 2018 2018
HS4401805 T-Mobila Czech Republic a 2018 2018
IRP/2018/208 Podpora nového předmětu "Bezdrátové senzorové sítě" 2018 2018
SP2018/184 Optické technologie pro komunikace a senzory 2018 2018
SP2018/59 Sítě a komunikační technologie pro chytrá města 2018 2018
HS4401704 Watershield,Michalek,5849 2017 2018
HS4401701 SkySystems Europe,Řezáč,5848 2017 2017
HS4401703 SkySystems Europe,Kapičák,5849 2017 2017
HS4401705 Jiří Hylmar,Vozňák,5940 2017 2017
HS4401706 ÚJV Řež,Vašinek,5945 2017 2017
HS4401708 PROFiber Networking,Vašinek,5945 2017 2017
HS4401711 Masarykova univerzita,Vozňák,5940 2017 2017
SP2017/174 Sítě a jejich bezpečnost, modelování, simulace, vytěžování znalostí a komunikační technologie pro chytrá města 2017 2017
SP2017/79 Nové typy fotonických systémů pro IoT 2017 2017
HS4401604 IXPERTA,Vozňák,5940 2016 2017
HS4401603 CESNET,Vozňák,5940 2016 2016
HS4401606 ÚJV Řež,Vašinek,5945 2016 2016
SP2016/149 Nové typy fotonických systémů 2016 2016
SP2016/170 Vytěžování informací z komunikačních sítí, jejich modelování a simulace 2016 2016
HS4401503 iXperta s.r.o.,Vozňák 5940 2015 2015
SP2015/130 Výzkum stárnutí prvků optických sítí 2015 2015
SP2015/82 Vytěžování informací z komunikačních sítí, jejich modelování a simulace. 2015 2015
HS4401512 Unattended test tool for mobile networks 2014 2017
HS4401409 Top Function,Vozňák,5940 2014 2015
HS4401404 Telefonika ČR,Vozňák,1699 2014 2014
SP2014/147 Výzkum mechanismů stárnutí prvků vláknově optických sítí 2014 2014
SP2014/72 Výzkum atmosférických vlivů na přenosy v rádiovém kanálu. 2014 2014
EE2.3.20.0217 Rozvoj excelence vědeckovýzkumného týmu Telekomunikační techniky ve vazbě na zahraniční spolupráci 2013 2015
02540/2013/RRC SPP: MK 9333423 Zabezpečení komunikace na sítích GSM, UMTS, LTE 2013 2014
HS440304 HELLA Corporate Center,Vozňák1699 2013 2013
HS440306 CESA Engineering, a.s., Vašinek 1670 2013 2013
SP2013/69 Distribuované a bodové vláknově optické systémy 2013 2013
SP2013/94 Výzkum vlivu okolního prostředí na vlastnosti rádiového kanálu a vývoj nových přístupů k hodnocení kvality služeb (QoS) multimedií v sítích 4G 2013 2013
SP2012/165 Výzkum vláknově optických senzorových sítí 2012 2012
SP2012/180 Změny podmínek šíření rádiových signálů vlivem počasí 2012 2012
CZ.1.07/2.2.00/28.0062 Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT 2011 2015
SP2011/180 Vliv počasí na šíření rádiových vln 2011 2011
SP2011/47 Unikátní typy vláknově optických systémů 2011 2011
HS440005 Optiline, Vašinek, 1670 2010 2010
SP/2010185 Nová generace přístupových sítí založených na technologii WDM 2010 2010
7E09021 INDECT - Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment 2009 2013
CZ.1.07/2.2.00/07.0351 ICT a elektrotechnika pro praxi 2009 2012
HA454909 Elektro Fa Pavelek, Diviš, 1636 2009 2009
HS454901 SG-Geoinženýring,Hájovský,4221 2009 2009
HS454902 Saab Czech r.,Vašinek,1670 2009 2009
HS454906 T-Mobile Czech Republic,Šebesta,1682 2009 2009
HS454909 Elektro Fa pavelek, Diviš, 1636 2009 2009
HS454810 AHOL-vyš.odb.škola,Diviš,1636 2008 2009
HS454801 Digital Telecommunications,Vozňák,1699 2008 2008
HS454802 iSEC - IT Services, Vozňák,1699 2008 2008
HS454803 AK-iSEC-IT Services a Ent.,Vozňák,1699 2008 2008
HS454804 Statutární město Ostrava,Vašinek,1670 2008 2008
HS454805 Siemens enterprices com.,Vozňák,1699 2008 2008
HS454806 Siemens Enterprise Com.,Ing.Vozňák,1699 2008 2008
HS454807 AK Siemens ent.com.,Vozňák,1699 2008 2008
HS454808 Siemens, Vozňák,1699 2008 2008
HS454809 Elektro Fa Pavelek, Diviš,1636 2008 2008
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0311 Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační technologie 2006 2008
HS454503 Vývoj domácího telefonu pro 250 účastníků 2005 2005

NATO

Code Title Start year End year
G5894 Application of Quantum Cybersecurity in 5G Networks 2021 2024

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Code Title Start year End year
RPP2021/97 Multimediální podpora výuky pro zaměření Optické komunikace a senzory 2021 2021
RPP2020/144 Rozšíření praktických cvičení v předmětech TKZ a SS 2020 2020
RPP2019/54 Inovace předmětu Přenos dat 2019 2019
RPP2016/19 Inovace předmětu Mikropočítačová technika 1 na katedře 440 2016 2016
FRVS2015/130 Rozšíření laboratorní výuky síťových technologií v rámci předmětu Telekomunikační sítě 2015 2015
FRVS2014/67 Tvorba nového předmětu Rádiové sítě II 2014 2014
FRVS2013/1467 Vytvoření nových laboratorních úloh v oblasti integrace hlasových služeb s podnikovými informačními systémy 2013 2013

Technologická agentura

Code Title Start year End year
FW10010117 Podpůrný systém pro vyhodnocování peroperačních RTG snímků resekátu prsní tkáně 2024 2026
TQ03000390 Řešení univerzální šachty k prostupům inženýrských sítí pro stavby založené nad terénem s provětrávanou mezerou 2024 2025
FW06010157 Výzkum a vývoj inovativního zařízení pro diagnostiku profilů kol drážních vozidel 2023 2025
FW08010042 Muzeum v XR s využitím 5G 2023 2025
CK02000127 Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě 2021 2024
FW03010207 Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory 2021 2023
CK01000098 Unikátní vláknově optický senzor pro detekci kolejových vozidel 2020 2023
CK01000139 Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravnı́ch proudů založené na hluboké neuronové síti 2020 2023
TK03010091 Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu 2020 2021
TK01020162 Vývoj metody zrychleného stárnutí pasivních fotonických komponent se zaměřením na provozy se zvýšeným výskytem ionizujícího záření. 2018 2021
TK01020178 Vývoj a testování hybridních kabelů, hermetických kabelových průchodek a modulů pro jadernou energetiku 2018 2021
TD03000452 Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ 2016 2017
TB0500MD011 Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících 2016 2016
TA04021263 Inteligentní moduly pro komunikace a osvětlování 2014 2017
TA03020439 Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody 2013 2016

VŠB - TUO

Code Title Start year End year
454607 Vývoj dvoudrátového systému v konfiguraci elektrický vrátný a bytová stanice s ovládáním prostřednictvím mtlačítek, nebo klávesnice 2006 2006
454608 Rozšiřující školení h4k 2006 2006
454511 Začlenění modulů GSM do výuky 2005 2006

Zahraniční granty

Code Title Start year End year
8X23032 Studium sítí nových generací založených na hybridních konfiguracích s integrovanými vláknově optickými prvky 2023 2025